Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

akward
10:45
2729 f637 500

July 26 2017

akward
18:00
1672 5173
Reposted fromalphaspirit alphaspirit

June 15 2017

akward
22:37
Serce z lodu przedłuża życie. Schłodzone organy wolniej się rozkładają. Więc są plusy.
Reposted bymesouteSkydelanRuda-Shutyolvido

May 08 2017

akward
21:14
'Cause I’m tired of all this talking
'Cause everything you hear is empty words
But who am I, oh to say this
'Cause everything you hear is just words, yeah

April 28 2017

akward
16:30
- Ty wiesz co ja robię?
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— Marek Hłasko "W dzień śmierci Jego; Opowiem wam o Esther (drugi obieg)
Reposted fromhelven helven
akward
16:30
Też bym chciał, żeby ktoś kiedyś tak niecierpliwie na mnie czekał, że z tej wielkiej tęsknoty aż nie mógłby usnąć
— Tove Jansson
Reposted fromhelven helven

April 22 2017

akward
10:15
Play fullscreen
I'm tired of begging you to love me

April 18 2017

akward
21:09
Ciężko się zasypia, kiedy pościel pachnie Tobą, a Ciebie nie ma obok.
akward
21:08
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque

April 02 2017

akward
21:29
5429 ba40 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
akward
21:29
Play fullscreen
Reposted frommrrru mrrru

March 30 2017

akward
18:42
Nigdy nikogo nie kochałem bardziej niż Ciebie teraz. Aż się boję co będzie dalej...

March 29 2017

akward
12:45
To smutne że od początku wiem, że nigdy nie pokocham Cię tak bardzo jak Ty mnie.
Reposted bynevermindd nevermindd
akward
12:44
Wiele się dzieje w moim życiu, lecz gdy mnie potrzebujesz, dziejesz się tylko Ty. Tak wyrażam moją miłość. Uwagą i zwykłym istnieniem tam, gdzie tego oczekujesz.
Reposted frompolyphonicsoul polyphonicsoul

March 27 2017

akward
22:11
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
akward
19:49
I pamiętaj, że jesteś piękna. Bo masz w sobie tę wyjątkowość, talent i serce. I mimo że czasem rozsypujesz się na drobne kawałki to i tak jesteś piękna. Bo każda łza jest oznaką wrażliwości, emocji. Nieważne, że czasem krzyczysz do lustra, tupiesz nogą, gryziesz dolną wargę do krwi. Nieważne, że posolisz herbatę przez pomyłkę. Niedoskonałość sprawia, że kocha się jeszcze bardziej i pomimo.
— K. Kowalewska

March 26 2017

22:38
8328 ff52

charliebowater:

primalheart:

charliebowater:

“Though my soul may set in darkness, it will rise in perfect light;
I have loved the stars too fondly to be fearful of the night.”

A little doodle for one the most beautiful lines from any poem, The Old Astronomer.

This is not a little doodle. This. THIS. This is fucking MAGIC. You have captured pure wonder and whimsy and romance and bliss and that almost melancholy wholeness when you look up at the sky and just feel the smallness of your being and the grandness of the universe. All this captured with a lover’s eye. We cannot see her face but I feel the tender passionate ardour for this petite but mighty creature in the world. While at the same time I feel the bittersweet swoon of wanting to be gazed upon myself with such whole and overwhemling admiration and love. It is goddamn masterful.

I am fucking following your tumblr charliebowater you are amazing.

THAT’S THE NICEST COMMENT I’VE EVER READ.

Reposted frompassivelyhere passivelyhere
akward
21:30
6754 8f1e 500
Reposted fromjottos jottos
akward
21:29
6812 fe0f 500
Reposted fromniewychowana niewychowana
akward
21:29
Dla ciebie jestem sobą. To najwięcej, na co mnie stać. Dla nikogo innego nie odważyłabym się na taki gest.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl