Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

akward
17:25
you can feel yourself
not as a stranger in the world
not as something here on probation
not as something that has arrived here by fluke
but you can begin to feel your own existence as absolute fundamental
what you are basically
deep deep down
far far in
Reposted bySkydelan Skydelan
akward
17:24
8583 feb6 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda

October 19 2017

akward
20:37
Well you look like yourself
But you're somebody else
Only it ain't on the surface
Well you talk like yourself
No, I hear someone else though
Now you're making me nervous

You were the better part
Of every bit of beating heart that I had
Whatever I had
I finally sat alone

October 16 2017

akward
22:41
Nie widziałam cię już od miesiąca
I nic. Jestem może bledsza,
Trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,
Lecz widać można żyć bez powietrza! 
Reposted bymerryxoxo merryxoxo

October 10 2017

akward
20:51
50 dni od kiedy ostatni raz Cie widziałam
14 dni od kiedy ostatni raz cie słyszałam
lecz nie pamiętam kiedy ostatni raz czułam się bezpieczna w Twoich ramionach 
tęsknię za Tobą, ale nie Tobą jaki jesteś teraz, ale jaki byłeś i wiem że chciałbyś być nim znowu
Reposted bynotyourstrawberrymerryxoxo
akward
20:37
1602 db45 500
Reposted fromhepi hepi
akward
20:37

"Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu."

— Katarzyna Nosowska
akward
20:36

"To jej ciało przemawia do niego językiem bez słów. Przekazuje mu tajne sygnały, które tylko on potrafi odczytać. Powietrze wibruje między nimi, zaciera zwykłe granice między ludźmi. Oboje przyglądają się sobie z niezwykłą uwagą, doznają pełni wzajemnego porozumienia. Trwa to zaledwie kilka sekund. Ale oboje wyczuwają dziwną siłę przyciągania, jaka zrodziła się między nimi. Najprościej mówiąc, to tęsknota za szczęściem. W jednoczesnym pochyleniu głów ku sobie każde z nich szuka swego szczęścia."

— Chris Greenhalgh
akward
20:36
2345 7337 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka
akward
20:36
2551 3767 500
Reposted fromtaii taii

October 08 2017

akward
12:13
Przez chwilę widzę twoje oczy jak gwiazdy.Za chwilę widzę twoje oczy jak bomby.

October 03 2017

akward
20:51
A może leżę i umieram bo chcę cię usłyszeć? Ale codzienność to nie pierdolony koncert życzeń.
Reposted fromorchis orchis

September 22 2017

akward
19:36
Śmiesznie jest sobie uświadomić tydzień przed imprezą urodzinową, że w sumie nie ma się przyjaciół i zaprosiło się fałszywych ludzi

September 18 2017

akward
16:56
8433 ed23 500
Reposted fromannimax annimax
akward
16:33
It’s not what you think but what you do that matters.
— Emily Fridlund
Reposted frominto-black into-black
akward
16:33
mogłeś zranić mnie trochę mocniej zabrać mi nadzieje, szansę na coś więcej ciągle zbieram siebie z miejsc po Tobie i znów na kawałki rozpadam się..
Reposted fromorchis orchis
akward
16:33
8533 6d18
[operation 'desert storm']
Reposted fromsiegmunda siegmunda
akward
16:33
8566 8380
[Ohhhh]
Reposted fromsiegmunda siegmunda

September 17 2017

akward
12:46
6707 3849 500
Reposted fromhagis hagis

September 13 2017

akward
10:26
Jak żyć przyszłością, jak serce nadal w przeszłości?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl