Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

akward
14:24
Trzecia w nocy, ciemne miasto, tylko ciebie mi potrzeba
Sam się rodzę, sam umieram, jestem wolny tu jak mewa
Powiedz czy będziesz obok jak dotknę nieba
Trzymaj moją rękę, bo umieram

January 10 2018

akward
19:19
Life is but a dream. Don't turn it into a nightmare.
Reposted byv2pxlisiazupa

January 08 2018

akward
19:44
What if these days are gone?
What if I can't go here again?
Doin' it for the thrills
Doin' it while we're young enough
Will you remember the way?
Laidback, sure love, those days, when you said my name
And in the sun and the rain, we knew it was strong
— Jarryd James

January 07 2018

akward
22:35
9271 c20d 500
Reposted fromdobby dobby
akward
22:05
Szaleństwo w obłąkanym świecie nie jest szaleństwem, tylko normalnością.
— The End od Fucking World

January 06 2018

akward
23:50
Nie pozwólcie, aby ktokolwiek wmówił wam, że trzeba być zadowolonym z tego, co się ma. Zawsze jest więcej do zdobycia i nie ma powodu abyście tego nie miały osiągnąć.
— Cecily von Ziegesar
Reposted fromikhakima ikhakima

January 05 2018

akward
22:12
Łam serca, nie obietnice.
akward
22:12
akward
19:00
Opętani samotnością,
Myślą swą szukają szczęścia,
Które zwie się wolnością... 
— Strachy na lachy

January 04 2018

akward
22:40
0638 a805
Reposted fromimradioactive imradioactive
akward
15:29
Nie ma nic bardziej smutnego, niż patrzeć na faceta, który jeszcze niedawno zginał by za ciebie, a teraz by oddał życie za inną.

January 03 2018

akward
17:13
For our only hope is falling in love
with who we are and what we wanna do.
Is it gonna be you, is it gonna be me?
Feel it in your bones -
the need for something more.
The more and more you wait
it's burning you.
— Konoba
Reposted bystellina43 stellina43

January 02 2018

akward
20:46
Rok 2018, niby taki sam jak tamten. Ale ten rok będzie wyjątkowy przynajmniej dzięki jednej sprawie, wreszcie bez Ciebie. I choć nadal będę o Tobie pamiętać, nie pozwolę żebyś w tym roku zepsuł mi życie tak jak rok temu.
Reposted byAliceInKillingLand AliceInKillingLand
akward
15:48
7792 89a6 500
Reposted fromwstawaj wstawaj

December 30 2017

akward
12:56
Lady, running down to the riptide
Taken away to the dark side
I wanna be your left hand man
I love you when you're singing that song and
I got a lump in my throat because
You're gonna sing the words wrong
— Vance Joy

December 29 2017

akward
15:36
Staring at the bottom of your glass
Hoping one day you'll make a dream last
But dreams come slow and they go so fast
You see her when you close your eyes
Maybe one day you'll understand why
Everything you touch surely dies
— Passenger

December 27 2017

akward
16:18
I watched my world view disappear in front of my eyes
Moments of magic and wonder seems so hard to find
Is it ever coming back again?
Is it ever coming back again?
Take me back to the feeling when
Everything was left to find
— Dean Lewis
Reposted bystellina43blackheartgirl

December 20 2017

akward
22:08
Don’t you know that i
Don’t you know i want you so bad
And every night i call for you
— Jaymes Young
Reposted byanotherwaytodie anotherwaytodie
akward
22:06
7444 a21c
Reposted frombeer beer

December 19 2017

akward
15:29
Dziś gubię się w labiryncie wniosków
Stoję gdzieś po środku, moich bożków pytam gdzie mam iść
A na każdym rogu czyha potwór
Muszę dusić w zarodku cały strach i przed siebie dalej iść
Co dzień zaczynam to od początku
Walczę ze sobą w środku. mija kolejna noc, kolejny świt
I nie znam wyjścia z tego labiryntu
— Wac Toja
Reposted bydlaciebieniktwaznyonemorelight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl