Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

akward
13:17
Patrzyła na ludzi jakby na wylot. Widziała żebra, jelita, całe gałki oczne. Tylko serca zdarzały się jakoś rzadko.

March 23 2017

akward
22:51
6404 c32e 500
Reposted fromproddy proddy

March 21 2017

akward
19:12
Nie pamiętam już jak mam czytać z Twoich oczu
Nie potrafię wypowiadać słów i na pewno 
Nie odgadnę czy chcesz ze mną pójść przez szaleństwo.
— Pezet "Źrenice"
Reposted fromabseence abseence

March 20 2017

akward
00:51

March 19 2017

akward
13:41
7636 b42f
akward
00:13
and we were lovers
now we can't be friends
fascination ends
— crystal castles
Reposted fromsewkagold sewkagold

March 18 2017

akward
22:57
And if you were my little girl
I'd do whatever I could do
I'd run away and hide with you

March 09 2017

20:21
7209 2a8d
Reposted fromlostamongtheclouds lostamongtheclouds
akward
20:19
6439 2138
Reposted frommay29th may29th
akward
20:18
6737 c135
Reposted frommay29th may29th
akward
20:17
Trzeba śmiać się, nie czekając na szczęście, bo gotowiśmy umrzeć nie uśmiechnąwszy się ani razu.
— Jean de La Bruyere
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
akward
20:10
Normalność to problem dal nas
nie wytłumaczył jej nigdy nam nikt

March 03 2017

akward
16:28
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
Reposted bypatyna patyna

March 02 2017

akward
19:57
8133 713a 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
akward
19:57
8833 e9c6
Reposted frombuprenorphinum buprenorphinum

March 01 2017

akward
21:10
1660 20e4 500

February 26 2017

akward
13:39
In the night I hear them talk
The coldest story ever told
Somewhere far along this road
He lost his soul
To a woman so heartless
How could you be so heartless?
Oh, how could you be so heartless?

February 22 2017

akward
17:33
Moje plany są jak nogi: zawsze kończą się w dupie
Reposted bymesoutexannabellegaszkaladies-warriorssweetnothinggfutureiscominginsatiabilityodnowatobecontinuedlaparisiennekamykowataoutofmyheadreloveutionmslexiohshitcorinmycelineheartbreakkindofnightmarealliwantisyouuciekamKisunezycienaspsujejuhasowamidnightloverlalunacappaquearrivesjasminniesokokwasmiloszdontforgetmemaple-leaf

February 20 2017

akward
21:27
Człowiek nigdy nie jest uodporniony. Może się tylko do wielu rzeczy przyzwyczaić.
— Erich Maria Remarque - "Łuk Triumfalny"
Reposted frommisery misery
akward
21:27
5852 403e
Reposted fromyolo28 yolo28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl